Υποψηφιότητα

Δικαιολογητικά

  1. Υπεύθυνη δήλωση. Την κατεβάζετε από ΕΔΩ
  2. Μπαίνετε ΕΔΩ και τη φτιάχνετε βάζοντας το κείμενο που έχετε κατεβάσει από το βήμα 1

3) Κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση στον υπολογιστή σας και την στέλνετε στο Email : enono@enono.gr

4) Μπαίνετε ΕΔΩ και ζητάτε Πιστοποιητικό γέννησης, το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και το στέλνετε και αυτό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση στο Email : enono@enono.gr

5) Η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου 150 ευρώ γίνετε ΕΔΩ βάζοντας τον κωδικό 1578 στο πεδίο “Αναζήτηση με κωδικό τύπου ……………….

Μόλις κάνετε Υποβολή Αιτήματος (παραβόλου) θα σας μεταφέρει στη σελίδα :

Πατάτε το κουμπί Οριστική Υποβολή Αιτήματος και σας μεταφέρει στη σελίδα :

Αν κάνετε την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω τραπέζης.

Το αποδεικτικό πληρωμής μέσω e-banking που θα σας εμφανιστεί σε μορφή pdf το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και το στέλνετε και αυτό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό γέννησης και ποινικό μητρώο στο Email : enono@enono.gr.

Αν κάνετε πληρωμή με φυσική παρουσία στην τράπεζα πατάτε το κουμπί Εκτύπωση Παραβόλου και εκτυπώνετε το έγγραφο αυτό :

Αν κάνετε πληρωμή στην τράπεζα.

Αφού το πληρώσετε στην τράπεζα, το αποδεικτικό που θα σας δώσουν θα το κάνετε Scaning ή θα το βγάλετε φωτογραφία (καθαρή και με φως) και το στέλνετε και αυτό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό γέννησης και ποινικό μητρώο στο Email : enono@enono.gr.

6) Μπαίνετε ΕΔΩ και ζητάτε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Θα σας το στείλει στο Email που θα δηλώσετε σε τέσσερις ημέρες. Το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και το στέλνετε και αυτό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, Πιστοποιητικό γέννησης στο Email : enono@enono.gr


Ειδικός εκλογικός λογαριασμός δαπανών

Σημαντική Επισήμανση: Για δαπάνες, που γίνονται πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών (έκδοση Π.Δ) ΔΕΝ υπάρχει καμία υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού, γιατί θεωρούνται ιδιωτικές δαπάνες ΚΑΙ ΟΧΙ εκλογικές, αφού το άτομο ΔΕΝ έχει ακόμη αποκτήσει την ιδιότητα του υποψηφίου επίσημα, την οποία αποκτά μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, που το αναμένουμε στις 24/4/2023.

Επίσης για δαπάνες μετά την επίσημη προκήρυξη, που ΔΕΝ ξεπερνούν τα 1000 ευρώ δεν υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησής τους μέσα από ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 15/2022 κάθε υποψήφιος Βουλευτής, που από την ημέρα επίσημης προκήρυξης (έκδοση Π.Δ) των εκλογών έως την ημέρα διεξαγωγής τους δαπανήσει άνω των 1000 ευρώ για εκλογικές δαπάνες, τότε θα πρέπει να ανοίξει Ειδικό Εκλογικό Λογαριασμό στην Τράπεζα, που επιθυμεί. Εάν λοιπόν κάποιοι υποψήφιοι σχεδιάζουν κάτι τέτοιο να απευθυνθούν στην Τράπεζά τους για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού.


Υποψηφιότητα για δημοσίους υπαλλήλους

*Πέρα από τα βήματα που αναγράφονται πιο πάνω.

Για όσους κατέχουν μόνιμη θέση δημοσίου – δημοτικού υπαλλήλου (δημοσίου δικαίου) χρειάζεται η υποβολή δήλωσης παραίτησης προς την υπηρεσία τους αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο, κρατώντας επικυρωμένου αντίγραφο από την υπηρεσία, που το παρέλαβε, το οποίο το αποστέλλουν στο Email : enono@enono.gr


Προς ………………………………… (Συμπληρώνουμε την υπηρεσία που ανήκει ο υπάλληλος)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Εγώ ο/η υπάλληλος της υπηρεσίας σας…………………………………………………………….του………………………………..,κάτοικος……………………………………….με ΑΦΜ……………………………………..και ΑΔΤ……………………………… σας δηλώνω σήμερα, ότι, προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα ως βουλευτής στην παρούσα εκλογική διαδικασία, παραιτούμαι από τη θέση που κατέχω, επανερχόμενος σε αυτήν εφόσον δεν εκλεγώ, μετά το πέρας της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας. κατά το άρθρο 56 παρ. 1 εδαφ. β του Συντάγματος.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

Την δήλωση παραίτησης, την κατεβάζετε από ΕΔΩ