Όταν ζεις σε ένα κόσμο που ολοένα και περισσότερο γίνετε απάνθρωπος, άδικος, αντιφατικός, σκληρός και πάνω από όλα επικίνδυνος για την Κοινωνία των Ανθρώπων, για τα έθνη, τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες, έχουμε δύο δρόμους.
Αυτόν της σιωπής και αυτόν της δράσης και της προσπάθειας. Διαλέξαμε το δεύτερο !

Νίκος Μαυραγάνης – Πρόεδρος ΕΝΩΝΩ

Βασικές Θέσεις του ΕΝΩΝΩ


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ την Υποχρεωτικότητα και τον Διαχωρισμό των Ανθρώπων σε δύο κατηγορίες με ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ και θεσμοθετούμε Ανεξάρτητη Αρχή ΒΙΟΗΘΙΚΗΣΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ρητά την αφαίρεση για οποιοδήποτε λόγο της Ταυτότητας – Πρόσβασης των πολιτών σε τράπεζες, φορολογικό – ασφαλιστικό σύστημα.
 • ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ όσους εργαζομένους Υγείας έχουν τεθεί σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ.
 • ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ όλα τα ΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, που επιβλήθηκαν κατά την Ανθρωπιστική Κρίση.
 • ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ τις ακραίες διατάξεις του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ Νόμου, θεσπίζουμε τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Ά Κατοικίας με συμψηφισμό από τα χρήματα, που ο δανειολήπτης κατέβαλλε ως μίσθωμα σε περίπτωση που εντάχθηκε στον πτωχευτικό Νόμο.
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ την Ά κατοικία των ευάλωτων οικονομικά Συνανθρώπων μας.
 • ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΝΟΜΟ, όπου κάθε δανειολήπτης με μη εξυπηρετούμενο δάνειο πλέον των δύο ετών, θα μπορεί να ρυθμίσει όλες τις τραπεζικές οφειλές του, καταβάλλοντας ενδεικτικά, έως 20% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 • ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ θεσμικά τη στροφή στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ με πρωτογενή, Δευτερογενή και Τεχνολογική Παραγωγή.
 • ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ την Αισχροκέρδεια, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ τα ελληνικά νοικοκυριά.
 • Για την καταπολέμηση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ δημιουργούμε ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, όπου ο κάθε εργαζόμενος και νέος επιστήμονας θα μπορεί να υποβάλλει τα στοιχεία του και να προωθεί σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας την επιθυμία του να εργαστεί βάσει των προσόντων του. Στην πλατφόρμα θα μπορούν να εισάγουν οι επιχειρήσεις, αλλά και όλοι οι εργοδότες της χώρας, τις θέσεις που αναζητούν.
 • Συνδέουμε τη Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση με τους Παραγωγικούς φορείς της χώρας.
 • Ιδρύουμε ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ενισχυμένο από στάσιμα – μη φορολογούμενα κεφάλαια, συμψηφίζοντας τους αναλογούντες φόρους με την ωφέλεια του Κράτους και της Κοινωνίας από Υποχρεωτική Επένδυση στους τομείς, που θα υποδεικνύονται.
 • ΙΔΡΥΟΥΜΕ για την μείωση της γραφειοκρατίας Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας, που με αυξημένη ισχύ θα παρεμβαίνει μεταξύ της Επιχείρησης και του Κράτους, για να βοηθά στη γρήγορη επίλυση προβλημάτων σε κρίσιμους τομείς (πολεοδομικός, υγειονομικός, φορολογικός, περιβαλλοντικός, κ.λ.π.)
 • Δημιουργούμε ΨΗΦΙΑΚΗ Πλατφόρμα ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ώστε να προαχθεί ένα Εθνικό Cluster Δικτυωματικής Οικονομίας με το BRAND NAMEΕΛΛΑΔΑ“.
 • Ιδρύουμε σε κάθε Νομό ένα ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣΔΙΑΝΟΜΗΣΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ώστε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φθάσουν εύκολα τα προϊόντα τους στον τελικό καταναλωτή.
 • ΕΝΤΑΣΣΟΥΜΕ στον ΟΑΕΔ και τους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με αντίστοιχες προϋποθέσεις κατ’ έτος εργασίας, που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους.
 • Ιδρύουμε ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ στις Στρατηγικές Περιοχές, ενδεικτικά, του ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ και της ΘΡΑΚΗΣ.
 • ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ σταδιακά το Σύστημα Εσόδων – Εξόδων στα φυσικά πρόσωπα για ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 • ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ την Εγκατάσταση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ με γνώμονα την Προστασία Ευαίσθητων Περιβαλλοντικά περιοχών.
 • Θεσμοθετούμε Σύστημα Κατασκευής ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ με σύμπραξη Πυροσβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας.
 • Βάζουμε ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στα ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ έργα έναντι έργων βιτρίνας.
 • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ τα ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ εργοστάσια, που δεν λειτουργούν, αν και είναι έτοιμα εδώ και χρόνια.
 • ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΡΟΩΝ, που μένουν ανεκμετάλλευτες, και καταλήγουν στη θάλασσα.
 • Ιδρύουμε Γραφείο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σε κάθε Αγροτικό, ή Μικτό Δήμο της Χώρας.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

 • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ για μητέρες ή πατέρες και παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων Οικογενειών.
 • ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Εισφορές για τις μητέρες Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών.
 • Διευκόλυνση της ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ σε Δημόσια Νοσοκομεία με κοινωνικά κριτήρια.
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις μονογονεϊκές, στο βαθμό που το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά με άμεση προτεραιότητα την εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
 • ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ των τεκνοθεσιών – μείωση γραφειοκρατίας σε αυτές.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

 • ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ την μετατροπή της Χώρας μας σε αποθήκη ψυχών.
 • Διαβουλευόμαστε την ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ μεταναστευτικού πληθυσμού.
 • Θεσμοθετούμε την ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ποσοστού 10-20% από κάθε αποστολή χρημάτων προς το Εξωτερικό του Μεταναστευτικού Πληθυσμού.
 • Θέτουμε ως ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για κάθε νόμιμη ενέργεια στην Ελλάδα την ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ του ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ από την Πρεσβεία προέλευσης.
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ πολυκατοικίες ευαίσθητων κεντρικών περιοχών μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

 • Δρομολογούμε την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ για τα Αρχαιολογικά Ευρήματα της Ελλάδας, για όσο χρόνο βρίσκονται στο Εξωτερικό.
 • ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ τη ΧΡΟΝΙΚΗ διάρκεια του ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ των αρχαιολογικών ευρημάτων της Χώρας, ώστε κάθε γενεά Ελλήνων Πολιτών να έχει τη δυνατότητα να τα απολαύσει στην Ελλάδα.
 • Δίνουμε προτεραιότητα στον ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Τουρισμό, αξιοποιώντας δυνατότητες χρηματοδοτούμενων Αναστηλώσεων, καθώς και των νέων τεχνολογιών τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης.
 • Ενισχύουμε το ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ και το συνδέουμε με προνοιακές και άλλες χρηματοδοτήσεις προς αυτούς.
 • Δημιουργούμε FORUM Ανάδειξης των Κοινών Πολιτισμικών στοιχείων των Μεσογειακών Λαών.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

 • ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ σταδιακά την 3η Λυκείου σε Εξειδικευμένο Έτος προετοιμασίας για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε ο βαθμός εισαγωγής να ΜΗΝ εξαρτάται από μία και μόνη εξέταση, αλλά από πολλές μέσα στο έτος, έτσι ώστε να ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ Αδικίες. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΗΠΙΟΤΕΡΗ και πιο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ προετοιμασία των παιδιών.
 • Προωθούμε τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ σύμπραξης των Δημόσιων Πανεπιστημίων με Μη κερδοσκοπικά, τα οποία θα ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ το 10-15% των ΘΕΣΕΩΝ Φοίτησης στους επιλαχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ μέρος των Διδάκτρων θα διοχετεύονται σε Ταμείο Υπέρ των Δημόσιων Πανεπιστημίων.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναμόρφωση των σχολικών και πανεπιστημιακών βιβλίων και γενικότερα όλων των εκπαιδευτικών υποδομών της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
 • Εισάγουμε στα σχολεία ως βασικό θεσμό τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ των παιδιών μας.

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ τις Διπλωματικές – Στρατιωτικές – Οικονομικές – Πολιτιστικές Σχέσεις της ΕΛΛΑΔΑΣ με τις ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ Χώρες.
 • ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕ την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου με ΓΕΦΥΡΑ το ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ.
 • Επιδιώκουμε την προώθηση της ΗΔΗ από εμάς ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ προς την ΟΥΝΕΣΚΟ (μέσω Υπουργείου Πολιτισμού) για Καταχώρηση στους Προστατευόμενους Πολιτισμούς αυτού των Μακεδόνων, που περιλαμβάνει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.

Τα τελευταία χρόνια η Πατρίδα μας βιώνει εκτός από δύσκολες καταστάσεις και πρωτόγνωρες πολιτικές πρακτικές. Το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, για τα οποία το πολιτικό σύστημα δεν μιλά, δεν ασχολείται, δεν δίνει λύσεις. Η καθημερινή ενημέρωση των συστημικών ΜΜΕ παράγει συνεχώς φόβο, αποπροσανατολίζει τη κοινή γνώμη, αποκλείει δημοκρατικές και ελεύθερες φωνές !

Το “ΕΝΩΝΩ” είναι εδώ.

Είναι εδώ για να δώσει λύσεις στα σημαντικά προβλήματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ !

Ν. Μαυραγάνης – Καστελόριζο : Ενώνουμε τους ανθρώπους – Σταματάμε το φόβο !