Το «ΕΝΩΝΩ» πρωτοστατεί στον Αγώνα για την Μακεδονία και την Ακύρωση της απόφασης του Ειρηνοδίκη Φλώρινας

Το «ΕΝΩΝΩ» πρωτοστατεί στον Αγώνα για την Μακεδονία και την Ακύρωση της απόφασης Κ. Ειρηνοδίκη Φλώρινας που δυστυχώς ενέκρινε το Καταστατικό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».