*Κατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε τα κενά της εξουσιοδότησης.