ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι οι 2 μεγαλοι γεωπολιτικοί πόλοι Εθνων Κρατών και Παγκοσμιοποίησης είναι στο τελικό στάδιο του Πολέμου που μπορεί να βοηθήσει του Ανθρώπους, εάν….

By Νικόλαος Μαυραγάνης