ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΝΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ !