ο Κόσμος ΦΛΕΓΕΤΑΙ κι η Κυβέρνηση ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ με ΡΕΥΜΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και ΚΥΤ στον Έβρο…