ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΖ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ

ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΖΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ