Το «ΕΝΩΝΩ» πρωτοστατεί στον Αγώνα για την Μακεδονία και την Ακύρωση της απόφασης του Ειρηνοδίκη Φλώρινας

By Ενώνω

Το «ΕΝΩΝΩ» πρωτοστατεί στον Αγώνα για την Μακεδονία και την Ακύρωση της απόφασης του Ειρηνοδίκη Φλώρινας, που δυστυχώς ενέκρινε το Καταστατικό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Στηρίζοντας τους Μακεδόνες στον Αγώνα αυτό, ετοιμάσαμε το πλήρες κείμενο της Ανακοπής με όλα τα νομικά και ιστορικά στοιχεία για την ακύρωση της έγκρισης του επαίσχυντου αυτού καταστατικού.

Ενημερώνουμε :

Στο εν λόγω Καταστατικό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ως κύριοι σκοποί του Σωματείου:

Α) Η Διδασκαλία της Μακεδονικής Πρότυπης Γλώσσας ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ….

 Β) Η υποστήριξη της Εισαγωγής της Μακεδονικής Πρότυπης  Γλώσσας ως προαιρετικού ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ στην Ελλάδα, που βρίσκονται στις Περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας…

Γ) Την υποστήριξη Ίδρυσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ….ΕΝΤΟΣ των υφιστάμενων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ στην Ελλάδα για την ανάπτυξη τοπικών  καθηγητών της Μακεδονικής Γλώσσας, καθώς και του Προγράμματος Σπουδών και του Διδακτικού Υλικού.

Και έτσι για τους λόγους, που εξηγούμε στην ανακοπή, παραβιάζονται το Σύνταγμα, πληθώρα Νόμων και Διεθνών Συμβάσεων και Κλονίζονται η Δημόσια Τάξη και η Κοινωνική Ειρήνη. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ λοιπών η ΑΚΥΡΩΣΗ της έγκρισης του επικίνδυνου αυτού καταστατικού. Καλούμε να επικοινωνήσουν με το «ΕΝΩΝΩ» οι ενδιαφερόμενοι Μακεδόνες, που επιθυμούν να ακυρώσουν το καταστατικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας / Γραφείο Τύπου : 210 4400907

Δείτε και κατεβάστε την Ανακοπή Ακύρωσης :