Επιβεβαιώθηκε σε όλα! Τι έρχεται τώρα σε Βόσπαρο, Ρωσία, Αιγαίο, Κουρδιστάν, Μέση Ανατολή…Ενημερωθείτε…Προετοιμασθείτε !

By Νικόλαος Μαυραγάνης