ΕΝΩΝΩ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Δείτε την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση αποτροπής σύνδεσης εργασίας με εμβολιασμό εδώ

Ή αντιγράψτε το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προς την επιχείρηση που βρίσκεται πιο κάτω και συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση χειροκίνητα:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ΔΕΝ αποδεσμεύω Ευαίσθητα Προσωπικά μου Δεδομένα, που έχουν σχέση με την υγεία μου και το εμβολιαστικό ιστορικό μου, ΟΥΤΕ συναινώ στη διαβίβαση και την επεξεργασία τους, αφού ΔΕΝ συνδέονται απολύτως και απαραίτητα με την απόδοση της εργασίας μου, όπως ορίζει το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4624/2019 και το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ΧΩΡΙΣ όμως τούτο να σημαίνει, ότι δεν έχω εμβολιασθεί !
Δηλώνω, ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο και υποβάλλονται σε αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι, δέχομαι να υποβάλλομαι κάθε εβδομάδα σε σχετικό τεστ, ώστε να πιστοποιείται, ότι δεν είμαι φορέας του ιού.
Υπενθυμίζεται, ότι όσοι από εμάς έχουμε εμβολιασθεί, έχουμε σημαντική πιθανότητα να είμαστε φορείς του ιού και να μεταδίδουμε αυτόν.
{Η παραβίαση των άνω διατάξεων επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή έως 100.000 €, σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 2,3 ν. 4624/2019}. Επισήμανση: Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. 15212/26.01.2021. Με Τίτλο: «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations» https://pace.coe.int/en/files/29004/html
«….7.3. όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής πρόσληψης εμβολίου:
7.3.1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι οι πολίτες ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ότι ο #εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ θα υποστεί ΠΙΕΣΗ με πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο για να εμβολιαστεί, εάν δεν επιθυμεί να το κάνει ο ίδιος.
7.3.2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ υφίσταται ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ λόγω ΜΗ εμβολιασμού αυτών που ΔΕΝ θέλουν να εμβολιαστούν, ή αυτών που λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία δεν εμβολιάζονται.