ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ (Μόνο για όσους αντιμετωπίζουν υποχρεωτικότητα)

Κατεβάστε το αρχείο με το κείμενο της βεβαίωσης σε μορφή word