Αίτηση εγγραφής μέλους

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο ΕΝΩΝΩ γίνεται εύκολα με τη συμπλήρωση της πιο κάτω φόρμας ή με την αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σου στο mail: enono@enonoellada.gr
Απαραίτητα στοιχεία αποτελούν: Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός – μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Τόπος κατοικίας, Δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει), Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email), Κινητό Τηλέφωνο.
Η Διεύθυνση του ΕΝΩΝΩ αποστέλλει στο συντομότερο χρόνο στο mail επικοινωνίας το Όνομα Χρήστη και Κωδικό Χρήστη (μαζί με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία σύνδεσης και τη χρήση της πλατφόρμας). 
Διαβάστε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΕΝΩΝΩ σε μορφή PDF
Αίτηση μέλους
Συμπληρώστε τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία που σημειώνονται με έναν αστερίσκο. Στη συνέχεια πατήστε "αποστολή" για να καταχωρήσετε την αίτησή σας
Παράδειγμα για το facebook: το όνομα σας στο facebook "Ενώνω" ή η σελίδα σας "https://www.facebook.com/EnonoEllada"