Άμεση άμυνα δανειοληπτών απέναντι στην απάνθρωπη συνέχιση πλειστηριασμών

By Ενώνω

ΑΜΕΣΗ ΑΜΥΝΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ, ΔΗΘΕΝ, ΜΑΣ “ΑΓΑΠΟΥΣΑΝ” ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΑΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ…. 

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ !

Άμεσα όσοι έχετε καταγγελμένα, ή υπό καταγγελία δάνεια κοινοποιείτε προς τις Τράπεζες και κάθε άλλο στον οποίο οφείλετε Εξώδικη Δήλωση, όπου:

Α) Αναλύετε τη χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασής σας σε σχέση με το χρονικό σημείο, όπου σταματήσατε να πληρώνετε τις δόσεις (ποσοστό μείωσης ).

Β) Αναλύετε την οικογενειακή σας κατάσταση και τις πάγιες και ανελαστικές δαπάνες σας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Γ) Αναλύετε το διαθέσιμο εισόδημα, μετά την αφαίρεση των πιο πάνω δαπανών, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π. Προσοχή! Στόχος σας πρέπει να είναι να καλύψετε ποσοστό των δόσεων τραπέζης άνω του 40% του ποσού, που σας έχουν προτείνει οι τράπεζες με επιστολή τους (ζητείστε εδώ τη βοήθεια του Δικηγόρου ή/και του Λογιστή σας). Εάν εξυπηρετείτε ήδη οφειλή σε ΔΟΥ , ή ΕΦΚΑ (ρύθμιση 120 δόσεων κ.λ.π), τότε δηλώστε το στο Εξώδικό σας και αφαιρέστε το ποσό, που καταβάλλετε από το διαθέσιμο εισόδημα.

Δ) Επιμερίζετε το διαθέσιμο εισόδημα (αναλογικά του ποσού οφειλής) σε κάθε οφειλή σας, που έως σήμερα δεν εξυπηρετείτε.

Ε) Δηλώνετε τον τραπεζικό λογαριασμό, όπου θα καταβάλλονται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός τα χρήματα για κάθε δάνειο, ή οφειλή (συνήθως οι λογαριασμοί είναι αυτοί, που οι τράπεζες ζητούσαν να γίνονται οι καταβολές).

ΣΤ) Δηλώνετε τα έτη διάρκειας της προτεινόμενης από εσάς ρύθμισης (από 20-30, ώστε να μειώνεται η δόση) και ως επιτόκιο βάζετε 3% σταθερό.

Ζ) Κάντε τους υπολογισμούς των συνολικών καταβολών σας για όλα τα έτη έως τέλους.

Η) Αθροίστε την Αξία ΕΝΦΙΑ όλων των ακινήτων σας και αυτών που έχουν δοθεί σε εγγύηση.

Θ) Από το ποσό οφειλών, που σας έχουν κοινοποιήσει οι Τράπεζες αφαιρέστε τους Εξωλογιστικούς Τόκους, ώστε να ΜΕΙΩΘΕΙ η οφειλή (ΚΟΥΡΕΜΑ – Εδώ ζητήστε τη βοήθεια λογιστή, ή/και δικηγόρου)

Ι) Το σύνολο καταβολών των 20-30 ετών πρέπει είτε να φθάνει το πιο πάνω ποσό οφειλής (μετά το ΚΟΥΡΕΜΑ εξωλογιστικών τόκων) + 20% για τόκους, είτε την πιο πάνω αξία ακινήτων.

Κ) Αν οι συνολικές καταβολές, που δηλώνετε με το Εξώδικο, δε φθάνουν, τότε προσοχή στο τελευταίο έτος βάλτε όλο το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση ενός από δύο τα πιο πάνω όρια.

Λ) Επισυνάψτε τα Ε1, Ε9 και αν έχετε επιχείρηση Ε3 των επίμαχων ετών (προ της διακοπής καταβολής δόσεων και αυτά του τελευταίου έτους) και για τα Ε9 των τελευταίων 5 ετών.

Με το ίδιο περιεχόμενο αιτείσθε ταυτόχρονα ρύθμιση και μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ αυτές καταβολές πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε να  καταβληθούν κάποιες ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ δόσεις και να είναι δύσκολο οι Τράπεζες να σας Πτωχεύσουν, ή να εκπλειστηριάσουν ακίνητο, αφού θα μπορεί να θεωρηθεί, ότι έχει γίνει άτυπη ρύθμιση των δανείων κι είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ τυχόν πλειστηριασμός. Οι καταβολές πρέπει να μην διακόπτονται.

Εύχομαι να βοηθήσαμε κάπως.

Καλό Αγώνα σε όλες και σε όλους, ώστε μετά τις εκλογές να επαναφέρουμε Νόμο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  !